Skip to content

Kite'm Ede'w Met Biznis Ou Nan Yon Lòt Nivo

Learn The Magic Of Marketing Done The Right Way

gui laurent verrier

Vinn dekouvri avè'm

Vinn Yon Mèt Nan Maketing

Dekouvri strateji pou grandi lis kliyan'w, bati yon antonwa lavant (sales funnel), epi pozisyone biznis kòman yon referans nan marketplace la.

Grandi Odyans Ou

Aprann ki jan pou atire plis nan kliyan ou vle yo, mwens nan sa ou pa vle yo, bati kominote ou epi grandi enfliyans ou kòm yon lidè nan nich kote ou vle evolye-a.

Ogmante Revni Ou

Dekouvri strateji mwen itilize pou mwen bati yon biznis pwofitab sou entènèt. Depi 2009, strateji sa yo teste e mache. Se sèlman epòk yo ak platfòm yo ki chanje. Konsèp yo a la baz rete menm.

gui laurent verrier

Sa Ki Motive'm: Rezilta.

Si’w vle bati yon biznis an liy ki chita sou strateji maketing ki mezirab, fasil pou aplike epi eskalab, eben nou ka travay ansanm.

Fòmasyon Nou Ofri

Sa k'ap pase sou blog la

Let’s work together

Si’w gen yon bon pwodwui oswa sèvis, e ou ta vle mwen ede’w domine niche ou-a, kontakte’m depi jodi-a.