Skip to content

2 Gwo Founisè Kote Ou Ka Achte Pyès Machinn An Gwo

Si’w renmen machinn, ouvè yon store ki fokis sou nich automobil pa yon move ide.

Jodi-a, gras a entènèt, ou ka kontakte nenpòt founisè, e kèk ladan yo ap menm vle fè dropshipping pou ou.

Men kiyès ladan yo ki pi bon?

Men 13 bon founisè USA, UK an China ke ou achte an gwo nan men yo.

Fè kontak ak yo, epi san pèdi tan kòmanse biznis ou.

Si’w bezwen yon bon fòmasyon pou gide’w nan pwosesis la, KLIKE LA.

1. Jivaji

Si’w wap chache yon bon supplier pou start yon store dropshipping k’ap vann pwodwui pou machinn, Jivaji se premye kote pou tcheke.

W’ap jwenn tout tip pyès machinn, depi pi piti-a jiska pi gwo-a.

Si’w pa gen yon kont kliyan ak yo, minimòm pou komanse-a se 450 Pounds ($590 usd).

Si’w vle kòmande pou plis kòb ke minimòm nan, kontakte yo avan pou yo ka konfime’w si yon gen stock ou vle-a disponib.

2. Top Car Modified Store

Si w’ap chache yon founisè sou Aliexpress, Top Car Modified Store se premye supplier mwen t’ap rekòmande’w.

Yo gen 4 lane deja depi ke yo sou Aliexpress epi yo ship rapid.

Anpil nan logo pyès machinn yo vann yo 100% orijinal.

Se yon bon referans si’w enterese fè dropshipping.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *