Skip to content

4 Bon Fiverr Freelancers Ki Ka Fè Shopify Store Ou Pou Mwens Ke $100

fiverr freelancer shopify store

Mete yon Shopify Store sou pye pra tan. Li fasil… Men gen anpil bagay pou fè avan ou jwenn yon rezilta ki satisfezan.

Ann di ke ou fè $15/lè epi ou ta mete 50h èdtan pou chita fè sit la poukont ou, sa reprezante $750 ke ou te fè si’w te jis mete menm tan pou fè overtime.

Li fè plis sans si’w jis peye yon mounn fè sit la pou ou. Sepandan, fok mounn konn sa l’ap fè.

Ou pa jis bezwen yon sit pou bèbèl. Ou vle yon bagay ki fonksyonèl e ki adapte a vizyon ou gen pou biznis ou.

Nan atik sa m’ap pateje ak ou 4 freelancer sou Fiverr ki fè Shopify Store ou pou mwens ke $100.

Si w’ap chache yon asistans en Kreyòl, m’ap fini ak 2 sèvis freelancing ke ou ka konsidere.

Dilhan88

Younn nan bagay mwen renmen ak Dilhan se ke fòk ou kontakte’l avan li travay pou ou.

Misye travay men nan men ak kliyan’l yo. Epi li remèt tout sous kòd yo (source code) sizoka ou ta vle lòt chanjman aprè.

Misye pa sèlman bati Shopify store, li ka ede’w fikse pwoblèm ou gen sou sit ou tou.

Penta 25

Penta 25 se yon ekspè nan Shopify. Li ka bati store ou pou ou depi zero, epi lanse’l epi manage li pou ou si ou vle’l.

Package li gen ki pi chè gen ladan:

 • 50 pwodwi ke li mete sou store la pou ou
 • 10 ekstansyon Shopify (ou pa oblije sèvi ak tout paske tout pa gratis)
 • Optimizasyon SEO
 • Logo
 • Revisyon ilimite jiskaske ou satifsè ak rezilta-a

Si’w pa vle peye plan Premium lan, mwen rekòmande’w plan Standard la ki koute sèlman $80.

Abaik Solutions

Konparativman ak 2 premye freelancer ke nou mansyone nan atik sa-a, Abaik Solutions se yon Level 1 Seller sou Fiverr.

Li petèt pi chè ke lòt yo, men kalite travay li veman remakab.

Li pa premye chwa pa’m le’w konsidere sa ki antre nan diferan package li ofri yo, men si’w nan faz kote ou vle bay sit ou yon lòt vizaj, ou ka konsidera travay ave’l.

HumZam86

Humzam pa sèl man bati Shopify Store. Li travay tou sou WordPress ak Wix pou mounn ki prefere opsyon sa pou SEO.

Package premium Shopify store li gen ladan:

 • Enstalasyon ak konfigasryon aplikasyon
 • HTML, JS ak CSS pou bay sit ou yon aparans ke ou vle
 • Speed ak perfomance optimization ki ka ede’w nan SEO
 • Mentnans ak konsiltasyon gratis pou sit la
 • 50 pwodwui ke li mete sou store la pou ou (tout pa necesèman bon, donk verifye avan ou kouri fè piblisite pou ou)

Pou pri-a, se yon deal ke ou pa vle pèdi.

Opsyon 100% Kreyòl

Si’w pa konfòtab kominike an anglè, gen 2 sèvis 100% an kreyòl ke ou ka konsidere

Yo ofri kòm avantaj fasilite pou kominike… etan done ke yo pale Kreyòl.

Men pri yo pa nan menm nivo parapò ak lòt yo.

Berthony Delalue

Berthony Delalue pa sou Fiverr men nou te jije li enpòtan enkli’l nan atik sa.

Jèn antreprenè Ayisyen, Berthony se pwopriyetè TUFLIX, yon ajans maketing dijital ki baze Santo Domindo, RD.

Sèvis yo ofri pa sèlman kouvri Shopify Store.

Yo ofri sèvis tankou:

 • Optimizasyon SEO
 • Devlopman aplikasyon
 • Facebook Ads
 • Sèvis eMail ak SMS Maketing, etc.

Sèvis devlopman web yo ofri plis adapte a mounn k’ap chache yon solisyon ki avanse epi “fait sur mesure”.

Si’w nan kategori sa, Delalue se yon referans e nou rekomande li.

S’ak pi enteresan, se ke li pale Kreyòl.

eCom Brand Builder

eCom builder se yon lòt sèvis ankò ki bati Shopify Store.

Menm jan ak Tuflix, sèvis la 100% an Kreyòl.

Yo ofri yon sèvis pèsonalize epi asiste’w nan devolpman Shopify Store ou.

E Si Pi Bon Opsyon An Se Te Ou Menm..?

Opsyon ke mwen mansyone nan atik sa plis valab pou mounn ki pa vle mete tan pou bati yon store poukont yo.

Sepandan, li toujou bon pou fè eksperyans pa’w.

Paske, le’w finn metrize kijan pou fè’l, se yon aptitid ke’w chaje pou li si ou vle.

Tout sa li mande se pasyans ak pratik.

Gen store la sèlman pa vle di anyen. Fòk ou anprann kijan pou fè yon maksimòm mounn konnen sa’w pote pou vann, epi asire’w ke yo vle saw pot pou vann lan.

Si’w vle aprann kijan pou byen optimize store ou epi metrize de A-Z tout sa ou bezwen pou gen yon store ki ka fè depi $10K jiska $50K lavant pa mwa, fòmasyon Ecommerce Dropshipping IQ Academy sa se pou ou.

Li koute mwens ke pri ou te ka peye yon mounn fè yon sit pou ou; epi anplis w’ap aprann kijan pou fè maketing sou Google, Facebook, Pinterest; ak bon jan fondasyon sou SEO.

Si’w se mounn mwen panse-a, li klè ke se yon “deal” ke ou pap kite pase. Rezève plas ou depi jodi-a.

Klike la pou plis enfòmasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *