Skip to content

7 Bon Founisè Pwodwi Kosmetik Ke Ou Ka Itilize

9 bon founisè pwodwio kosmetik

Vann pwodwui kosmetik se younn nan nich ki toujou gen anpil demand.

Toujou gen nouvo koulè ak dizay ki ap parèt epi kliyan yo toujou pare pou teste novo stil ki alamòd la.

Men ki kote pou jwenn bon founisè pwodwui kosmetik?

Nan atik sa n’ap ba’w yon lis de 9 bon jan founisè ke ou ka itilize, ke’w vle achte en gwo ou an detay.

7 Founisè Pou Achte Pwodwi Kosmetik En Gwo Ou An Detay

1. Aliexpress

Alixpress rete yon referans depi ou ap chache pwodwui ki “Made in China”.

Sou Aliexpress ou pa menm obluje achte en gwo pou ou jwenn pri an gwo. Epi, ou ka travay ak dropshipper tou.

Gen anpil founisè pwodwui kosmetik sou platfòm nan. Men avan’w chwazi ak kiyès nan yo ou vle travay, pran yon ti tan pou byen fè rechèch ou avan.

Sou pwen sa, yon bagay nou toujou rekomande kliyan nou se chache travay ak “Mak” (Brand) ki deja sou Aliexpress, sitou si’w enterese fè dropshipping.

2. Chinabrands

Yon konpetitè dirèk de Aliexpress, Chinabrands se yon bastyon pou mounn ki vle achte en gwo e yon sipòte dropshipper anpil.

A diferans de Aliexpress, anpil nan founisè pwodwui kosmetik sou platfòm sa gen envantè yo Etazini, Espay, an France epi la Russie.

Men kèk benefis yo ofri:

  • Pwodwui yo rive pi rapid – li pran yon an mwayèn 24hr pou prepare epi voye pwodwui yo ale
  • Yo gen yon sotfware ki otomatize pwosesis dropshipping lan
  • Yo gen plis pase 10.000 founisè

Menm lè founisè yo garanti ranbousman si ou ta gen pwoblèm, anpil sepandan pleyen ke yo pran tan pou fè ranbousman yo.

Ou dwen konnen tou ke pri pwodwui varye de yon founisè a yon lòt. Donk, pran tan’w pou byen konpare avan ou chawzi travay ak younn ladan yo.

3. Born Pretty

Si’w vle achte pwodwui kosmetik pou manikur an gwo dirèkteman nan Etazini, tcheke Born Pretty.

Konpayi sa gen depo Etzini ak Wayòm Ini e pwodwi yo bon mache.

Yo aksepte pèman sou Paypal ak viman bankè, epi shipping lan gratis.

Yo remèt ou kòb ou si pwodwi a rive jwenn epi li ta gen pwoblèm.

Ou jis bezwen voye yon foto ba yo epi y’ap remèt ou kòb ou si pwodwi a pa rive nan bon kondisyon.

Ou pa bezwen voye pwodwi a tounen ba yo.

4. Volcanic Earth

Volcanic Earth se yon konpayi ki vann pwodwi kosmetik natirèl pou tretman po en gwo.

Yo aksepte pèman pa kat kredi oswa Paypal epi ofri yon 20% diskont sou premye kòman ou.

Malerezman, yo pa aksepte ou voye pwodwi tounen dirèk ba yo.

Nan ka ke ou ta vle yo ranbouse’w, fòk ou kontakte yo avan, eksplike yo pouki. Si yo dakò ak rezon ou bay la, ou ka voye pwodwi a tounen ba yo nan adrès y’ap ba ou-a.

5. Fragrance

Konpayi sa vann prèske tout sa ou te ka bezwen nan domèn kosmetik: pafen, pwodwi pou tretman po ak cheve, makiyaj, etc…

Livrezon an gratis si’w komande pou yon $100 minimòm.

Ou ka jwenn gwo mak tankou: Gucci, Calvin Klein, Burberry, Jimmy Choo, Versace, Armani, etc…

Ou ka fè kòmand sou kat kredi, Paypal oswa itilize Amazon Payments. Tout pwodwi yo original.

Si’w bezwen gen enfòmasyon sou kijan ou ka achte an gwo sou sit la, jis klike la.

Ou ka tcheke tou pwodwi yo genyen an likidasyon.

6. Cherry Cosmetics

Cherry se younn nan pi gwo founisè pou pwodwi kosmetik sou entènèt la.

Men’m lè yo baze yo nan Wayòm Ini, yo voye pwodwi toupatou sou la Tè.

Sou sit yo-a w’ap jwenn:

  • Pafen
  • Makiyaj
  • Pwodwi pou po
  • Pwodwi pou cheve
  • Pwodwi pou zong

Si’w enterese achte an gwo, ale la.

Minimòm pou fè kòmand sou sit la se 150 Pounds ($195 USD).

Tout pwodwi sou sit la nèf epi yo vini tou sele.

Yo gen yon politik rambousman sou 14 jou, men fòk ou voye pwodwi a tounen jan’w te jwenn li an ba yo.

7. Exquisite Cosmetics

Si w’ap chache pwodwi kosmetik a pri likidasyon, Exquisite Cosmetics se youn nan pi bon sous ki gen sou entènèt la.

Sou sit la w’ap jwen pafen, akseswa, pwodwi pou po, etc…

Pou’w jwen pri likidasyon yo fok ou achte pou 100 Pounds ($130 USD) minimòm.

Pou ranbousman fok ou voye pwodwi yo tounen ba yo san ou pa ouvè oubyen itilize yo.

Mo Final…

Biznis kosmetik se youn biznis ki pwofitab anpil.

Mache a laj epi kliyan pre pou peye paske pwodwi sa yo ede yo jere aparans yo.

Sa’k pi enpòtan konnyè-a se konnen kijan ou pra’l vann yo.

Avan ou deside travay ak nenpòt ki founisè, mwen rekòmande’w achte pwodwi a pou tèt pa’w avan.

Sa ap pèmèt ou gen yon pi bon ide sou kijan founisè a travay epi wè a klè kalite pwodwi-a.

Si’w vle aprann kijan ou ka komanse biznis pa’w sou entènèt la, klike la.

PS: Si gen kèk founisè ke’w konnen ke mwen pa mansyone, tanpri pataje yo ak nou nan seksyon kòmantè yo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *